ROI på 760%

Vi på JKRS Kundrelationer utförde en undersökning med 70% av våra kunder inom varierande branscher och storlek för att få svar på frågan - Vad tjänar ett företag egentligen på att anlita JKRS Kundrelationer för hjälp med mötesbokning?

Testet gick till som så att vi först tog fram underlag för hur många kundmöten deltagarna i undersökningen genomfört till följd av JKRS Kundrelationers mötesbokning under och multiplicerade sedan denna summa med det pris vår uppdragsgivare betalar per genomfört möte och på så sätt fick vi fram hur många kronor vår uppdragsgivare avsatt för hjälp med mötesbokning under en period om ett år.

Deltagarna i undersökningen fick sedan gå igenom samtliga möten de genomfört under året och uppge i kronor hur stor varje genomförd affär varit, i de fall kundmötet hade resulterat i en order och på så sätt fick vi fram totala intäkter till följd av mötesbokning genom JKRS Kundrelationer.

Slutligen tog vi den totala summan av intäkter och dividerade med summan utgifter och resultatet var slående - våra under har i genomsnitt en return of investment på 760% av det kapital de avsätter för mötesbokning hos JKRS Kundrelationer.

Värt att notera är att undersökningen enbart visar på intäkter från år ett och att vi inte räknar med framtida beställningar som våra uppdragsgivare får efter denna period. Dessutom har vi i undersökningen inte räknat med eventuella referenskunder våra uppdragsgsivare får till följd av de kundmöten de genomför med vår hjälp och slutligen har vi inte räknat med intäkter till följd av den marknadsföring våra uppdragsgivare får, till följd av det stora antalet beslutsfattare vi dagligen kontaktar - beslutsfattare som kanske inte vill boka ett möte direkt då vi ringer, men som tar kontakt med vår uppdragsgivare i efterhand.

Kort sagt - att anlita JKRS Kundrelationer för hjälp med mötesbokning kan visa sig vara en väldigt bra affär - kanske den bästa affär du någonsin genomför?

< Tillbaka till våra tjänsterUppdragsgivare
Ja! Jag vill veta mer!