Anlita en säljkonsult

Våra anställda säljkonsulter hjälper dig att sälja mer och få fler kunder. Genom att anlita oss får du hjälp av en konsult med lång erfarenhet av försäljning, mötesbokning och kundbearbetning mot företag.

Våra konsulter

Alla våra konsulter är heltidsanställda hos oss och arbetar från vårt kontor i Alviks strand, Stockholm. Exempel på projekt vi kan hjälpa till med är mötesbokning, försäljning, kundbearbetning och leadsgenerering. Vi matchar rätt konsult utifrån den erfarenhetsnivå och branschkännedom ert projekt kräver.

 

 

Fördelar med att outsourca säljfunktionen

Att rekrytera en säljare kan bli både kostsamt och vara tidskrävande. Dessutom kan det ta lång tid att komma igång och se resultat, då den nyanställde oftast behöver introduktion, utbildning och coachning.

När du anlitar en säljkonsult hos oss får du hjälp av en erfaren säljare med vana inom er bransch. Du väljer själv i vilken utsträckning du vill anlita oss och genom vår väl genomtänkta arbetsprocess kommer du igång snabbt och enkelt.

 

 

Vår arbetsprocess - förstudie

1. Säljkonsult

Vi matchar ert projekt med en säljkonsult hos oss som har rätt kompetensprofil och branschvana.

2. Projektintervju

Vi lär känna ert företag, era tjänster och får en förståelse för era förväntningar av samarbetet. Tillsammans kommer vi överens om ramar för projektets utförande.

3. Målgruppsanalys

Gemensamt kommer vi överens om vilken målgrupp som ska bearbetas. Vi kan bearbeta kunder via era egna register eller vara behjälpliga vid prospektering av kundlistor.

4. Manus och säljmaterial

Vi tar i samråd med er fram samtalsmanus och övrigt säljmaterial.

5. Administration

Tillsammans med er kommer vi överens om administrativa rutiner, rapportering av utfall och tidpunkter för löpande uppföljning under samarbetets gång.

 

 

Vår arbetsprocess - projektbearbetning

1. Kundbearbetning

Vi bearbetar projektet enligt de ramar och rutiner vi kommit överens om.

2. Rapportering

Vi rapporterar enligt överenskommelse resultatet av vårt arbete.

3. Uppföljning

Vi går gemensamt igenom resultatet av våra insatser och föreslår löpande förbättringsåtgärder för projektets utförande.

 

 

Fördelar med att anlita oss

Vi på JKRS har jobbat med mötesbokning och försäljning i snart tio år. Vi har långvariga samarbeten med båda stora organisationer och mindre företag där vi hjälper dem att få fler möten och fler affärer.

Kvalitet är vårt viktigaste värdeord och något som genomsyrar varje del av vår verksamhet - allt ifrån rekrytering, utbildning, arbetsprocesser till systemstöd.

Alla våra anställda har lång arbetslivserfarenhet med bakgrund inom försäljning. Trygga anställningsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter gör att merparten av våra medarbetare har varit anställda hos oss i många år. Detta ger en god kontinuitet i arbetet och skapar ett tryggt samarbete mellan oss och dig som kund.

 

 

Gustavslundsvägen 133, 115 41 Stockholm

Telefon: 08-121 05 900.

E-post: info@jkrs.se