Mötesbokning

Inom området mötesbokning hjälper vi företag med att nå ut till potentiella kunder och få fler affärsmöjligheter. Vi hjälper i dagsläget ungefär 150 företag alltifrån enmansbolag till stora organisationer, alla verksamma inom B2B. Vi är baserade i Alviks strand, Stockholm men hjälper företag i hela landet.

Extern mötesbokning

Vi bokar kvalitativa kundmöten där vi alltid säkerställer att du träffar rätt beslutsfattare på företag som du är intresserad av att träffa och som i sin tur är intresserade av att träffa dig.

Vi har inga bindningstider eller volymkrav utan du anlitar oss så länge du vill och i vilken utsträckning du vill. Vi lägger stor vikt vid att uppfylla din förväntan på de möten vi bokar för att kunna bygga ett långsiktigt samarbete.

Mötesbokning- förstudie

När vi inleder ett samarbete med en ny kund genomför vi alltid en förstudie-period, där vi tillsammans sätter upp ramar för arbetets utförande och utser en dedikerad kontaktperson med vana från att arbeta med företag inom din bransch. Denna person kommer både fungera som din kontakt samt vara den som bokar möten åt ditt företag.

Tillsammans genomför ni en projektintervju där kontaktpersonen får lära känna ditt företag, företagets tjänster samt vilka förväntningar du har på de möten som vi bokar.

Efter projektintervjun går ni vidare till målgruppsanalys, där ni gemensamt beslutar vilken typ av målgrupp som ska bearbetas. Vi hjälper er att ta fram kundlistor, om ni inte har det sen tidigare.

Efter målgruppsanalys tar din kontaktperson fram ett första utkast på samtalsmanus. Manus bygger på det ni tillsammans gått igenom under projektintervjun och är anpassat till den målgrupp som ska bearbetas. Manus kommer även innehålla kvalificeringsfrågor för att säkerställa att kunden har behov av era tjänster.

Sista steget är en administrativ genomgång. Här går vi igenom hur många möten du vill ha och under vilka tidpunkter, samt övriga administrativa regler. Vi går även igenom vårt digitala kundlogin där du i realtid kommer kunna följa inbokade möten.

Förmedling av adressuppgifter

När vi söker ut kundlistor gör vi det primärt genom tre huvudparametrar.

  • Den första är ekonomiska nyckeltal, till exempel omsättning, antal anställda med mera.
  • Den andra huvudparametern är geografisk tillhörighet där vi bestämmer vilka geografiska områden ni vill bearbeta.
  • Slutligen där vi via SNI-koder söker ut företag med rätt branschtillhörighet. Efter att vi tagit ut kundlistan skickas den till er för rensning mot befintliga kundregister och företag ni inte vill att vi kontaktar.

Mötesbokning- bearbetning

Efter avslutad förstudie börjar vi bearbeta projektet enligt de ramar och rutiner vi gemensamt kommit överens om.

När en ny bokning gjorts får du en notis om detta så att ni kan gå in på kundlogin och läsa mer om personen ni ska träffa och varför de valde att boka ett möte med just ditt företag.

Dagen innan ett möte ska genomföras ringer vi och bekräftar mötestiden, för att säkerställa att kunden är på plats. Om förhinder uppstått för kunden bokar vi kostnadsfritt om mötet och tar hand om all administration.

Under samarbetets gång kommer du att ha regelbundna avstämningar med din kontaktperson för att säkerställa att du är nöjd med det arbete vi utför.

Referenser

Gustavslundsvägen 133, 115 41 Stockholm

Telefon: 08-121 05 900.

E-post: info@jkrs.se