Adressuppgifter

Sälj mer med JKRS Kundrelationers prospekteringstjänster.

Som säljare gäller det att alltid fokusera på de mest lönsamma kundsegmenten
oavsett om du ska göra ett adressutskick, en riktad kampanj eller vill ta ut kundlistor
för bearbetning över telefon. JKRS Kundrelationer erhåller en bred portfölj av tjänster 
inom prospektering / segmentering av kundinformation med ingående uppgifter över
samtliga företag och organisationer i Sverige och vi bistår även med rådgivning över
hur du hittar företag som uppfyller era krav.

Selektering görs via en mängd parametrar såsom finansiella nyckeltal, geografisk
indelning samt övriga specialparametrar och levereras i Excel.

Vi erbjuder

 • Högsta möjliga adresskvalitet med daglig uppdatering av kredit- &
  affärsinformation
 • Träffsäkra urvalskriterier genom en flertal olika parametrar,
  exempelvis branschtillhörighet, geografisk indelning, omsättning,
  resultat, antal anställda, kreditrating med mer
 • Kostnadseffektiva priser 
 • tillhörande rådgivning och expertis av konsult med specialkunskap
  inom er bransch

Vi kan även tillhandahålla konsumentuppgifter, uppgifter till bostadsrättsföreningar samt
mer komplexa urvalskriterier såsom mailadresser, register över kontaktpersoner,
köpkrafts-segmentering med mera.

Kontakta oss på 08-121 05 900 för att få veta mer.

< Tillbaka till våra tjänsterUppdragsgivare
Ja! Jag vill veta mer!