ANLITA SÄLJKONSULT

Våra anställda säljkonsulter hjälper dig att sälja mer och få fler kunder.

Kontakta oss

Genom att anlita oss får du hjälp av en konsult med lång erfarenhet av försäljning, mötesbokning och kundbearbetning mot företag.

låt oss ta hand om hela eller delar av er säljfunktion

Vi på JKRS har jobbat med mötesbokning och försäljning i över tio år. Vi har långvariga samarbeten med båda stora och små företag som vi hjälper att komma i kontakt med nya kunder.

När du anlitar en säljkonsult hos oss får du hjälp av en erfaren säljare med vana av er bransch. Konsulten kan vara stationerad i våra lokaler eller ute hos dig. Exempel på aktiviteter som våra konsulter hjälper till med:

  • Boka kundmöten
  • Följa upp tidigare samt befintliga kunder
  • Driva hela eller delar av säljprocessen

Trygga anställningsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter gör att merparten av våra medarbetare har varit anställda hos oss i många år. Detta ger en god kontinuitet i arbetet och skapar ett tryggt samarbete mellan oss och dig som kund.

Vår arbetsprocess - förstudie

När vi inleder ett samarbete med en ny kund genomför vi alltid en förstudie, där vi tillsammans sätter upp ramar för arbetets utförande.

KONTAKTPERSON
Först utser vi en dedikerad kontaktperson med vana av att arbeta med företag inom din bransch. Denna person kommer både fungera som din kontakt samt vara den som ansvarar för att utföra uppdraget.

PROJEKTINTERVJU
Tillsammans genomför ni en projektintervju där din kontaktperson får lära känna ditt företag, företagets tjänster samt vilka förväntningar du har på samarbetet.

MÅLGRUPPSANALYS
Efter projektintervjun går ni vidare till målgruppsanalys, där ni gemensamt beslutar vilken typ av målgrupp som ska bearbetas. Vi hjälper er att ta fram kundlistor, om ni inte har det sen tidigare.

SAMTALSMANUS
Efter målgruppsanalys tar din kontaktperson fram ett första utkast på samtalsmanus. Manus bygger på det ni tillsammans gått igenom under projektintervjun och är anpassat till den målgrupp som ska bearbetas. Manus kommer även innehålla kvalificeringsfrågor för att säkerställa att kunden har behov av era tjänster. Beroende på uppdragets omfattning tar din kontaktperson även fram övrigt säljmaterial.

ADMINISTRATIVT MÖTE
Sista steget är ett administrativt möte. Under mötet går ni igenom rutiner kring rapportering. Vi ger även en demonstration av vårt digitala kundlogin där du kommer kunna följa försäljningsaktiviteten.

Vår arbetsprocess - projektbearbetning

Efter avslutad förstudie börjar vi bearbeta projektet enligt de ramar och rutiner vi gemensamt kommit överens om.

RAPPORTERING
Vi rapporterar löpande resultat av vårt arbete via vårt kundlogin.

UPPFÖLJNING
Under samarbetets gång kommer du att ha regelbundna avstämningar med din kontaktperson för att säkerställa att du är nöjd med det arbete vi utför. 

låter det här intressant?

LÄS OM VÅRA KUNDCASE!

 

 

sweetspot

Företaget: Sweetspot utgångspunkt är att butiken är den plats där flest konsumenter möter varumärket. Med rätt erbjudande och bra exponering av varumärket bygger vi intresse och skapar resultat.
Uppdraget: kontakta de företag som Sweetspot vill träffa och identifiera namn på rätt beslutfattare.

Läs mer…

optronic

Företaget: Ledande i Norden inom avancerad tillverkning av produkter och moduler som nyttjar optisk mätteknik.
Uppdraget: Omvärldsbevakning och bokning av kundmöten med befintliga samt nya potentiella kunder.

Läs mer…

CRAMO

Företaget: Europas näst största företag inom uthyrning av maskiner, utrustning och hyresrelaterade tjänster.
Uppdraget: Kontakta befintliga kunder via telefon för att erbjuda digitala lösningar för hyra och retur av varor och tjänster online.

Läs mer…

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.