EXTERN MÖTESBOKNING

Inom området mötesbokning hjälper vi företag med att nå ut till potentiella kunder och få fler affärsmöjligheter.

Kontakta oss

Vi hjälper i dagsläget ungefär 50 företag alltifrån enmansbolag till stora organisationer, alla verksamma inom B2B. Vi är baserade i Alviks strand, Stockholm men hjälper företag i hela landet.

EXTERN MÖTESBOKNING

Vi bokar kvalitativa kundmöten där vi alltid säkerställer att du träffar rätt beslutsfattare på företag som du är intresserad av att träffa och som i sin tur är intresserade av att träffa dig. Vi lägger stor vikt vid att uppfylla din förväntan på de möten vi bokar för att kunna bygga ett långsiktigt samarbete.

Mötesbokning - förstudie

När vi inleder ett samarbete med en ny kund genomför vi alltid en förstudie, där vi tillsammans sätter upp ramar för arbetets utförande.

KONTAKTPERSON
Först utser vi en dedikerad kontaktperson med vana av att arbeta med företag inom din bransch. Denna person kommer både fungera som din kontakt samt vara den som bokar möten åt ditt företag.

PROJEKTINTERVJU
Tillsammans genomför ni en projektintervju där kontaktpersonen får lära känna ditt företag, företagets tjänster samt vilka förväntningar du har på samarbetet.

MÅLGRUPPSANALYS
Efter projektintervjun går ni vidare till målgruppsanalys, där ni gemensamt beslutar vilken typ av målgrupp som ska bearbetas. Vi hjälper er att ta fram kundlistor, om ni inte har det sen tidigare.

SAMTALSMANUS
Efter målgruppsanalys tar din kontaktperson fram ett första utkast på samtalsmanus. Manus bygger på det ni tillsammans gått igenom under projektintervjun och är anpassat till den målgrupp som ska bearbetas. Manus kommer även innehålla kvalificeringsfrågor för att säkerställa att kunden har behov av era tjänster.

ADMINISTRATIVT MÖTE
Sista steget är ett administrativt möte. Under mötet går ni igenom rutiner kring bokningar och rapportering. Vi ger även en demonstration av vårt digitala kundlogin där du kommer kunna följa bokningsaktiviteten.

mötesbokning - projektbearbetning

Efter avslutad förstudie börjar vi bearbeta projektet enligt de ramar och rutiner vi gemensamt kommit överens om.

RAPPORTERING
När ett möte bokas får du en notis om detta så att du kan gå in på ditt kundlogin och läsa mer om företaget du ska träffa.

BEKRÄFTELSESAMTAL
Dagen innan ett möte ska genomföras ringer vi och bekräftar mötestiden, för att säkerställa att kunden är på plats. Om förhinder har uppstått för kunden bokar vi om mötet till en ny tid.

UPPFÖLJNING
Under samarbetets gång kommer du att ha regelbundna avstämningar med din kontaktperson för att säkerställa att du är nöjd med det arbete vi utför.

låter det här intressant?

LÄS OM VÅRA KUNDCASE!

 

 

sweetspot

Företaget: Sweetspot utgångspunkt är att butiken är den plats där flest konsumenter möter varumärket. Med rätt erbjudande och bra exponering av varumärket bygger vi intresse och skapar resultat.
Uppdraget: kontakta de företag som Sweetspot vill träffa och identifiera namn på rätt beslutfattare.

Läs mer…

optronic

Företaget: Ledande i Norden inom avancerad tillverkning av produkter och moduler som nyttjar optisk mätteknik.
Uppdraget: Omvärldsbevakning och bokning av kundmöten med befintliga samt nya potentiella kunder.

Läs mer…

CRAMO

Företaget: Europas näst största företag inom uthyrning av maskiner, utrustning och hyresrelaterade tjänster.
Uppdraget: Kontakta befintliga kunder via telefon för att erbjuda digitala lösningar för hyra och retur av varor och tjänster online.

Läs mer…

Kontakta oss så berättar vi mer!

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.