SWEETSPOT

BUTIKSKAMPANJER PÅ ETT ENKELT SÄTT

Butikskampanjer på ett enkelt sätt Sweetspot utgångspunkt är att butiken är den plats där flest konsumenter möter varumärket. Då känns det självklart att det är där vi skall lägga mest krut. Med rätt erbjudande och bra exponering av varumärket bygger vi intresse och skapar resultat.

UPPDRAGET

Sweetspot har lagt mycket tid på kartläggning av potentiella kunder, främst stora leverantörer av livsmedel till dagligvaruhandeln. Då arbetet med att kontakta företagen och boka kundmöten är tidskrävande tog Sweetspot på rekommendation kontakt med JKRS och efter en inledande testperiod startade parterna ett löpande samarbete.

JKRS uppdrag är att kontakta de företag som Sweetspot vill träffa och identifiera namn på rätt beslutfattare. Efter det undersöker JKRS om det finns ett behov av de tjänster som Sweetspot erbjuder och bokar i sådana fall in ett kundmöte. Utöver bokade kundmöten bidrar JKRS arbete till att öka Sweetspots varumärkeskännedom och insikter om företagets kundgrupp.

UTLÅTANDE

Arbetet inleddes med en testperiod som sedan förlängdes för att resultatet var klart över förväntan samt att JKRS konsult är så pass duktig. Det är väldigt viktigt för oss att få ett stadigt inflöde av leads och bokade möten och samarbetet med JKRS har fungerat mycket väl.

De möten som bokas har en hög kvalitet, kunderna är väl förberedda och genomförs alltid med rätt beslutsfattare. Dessa saker är inte helt enkla att säkerställa för någon som inte arbetar på Sweetspot, men vi upplever att vår konsult klarar av det arbetet mycket bra.

Vi tycker att JKRS arbetsflöde och struktur fungerar bra. Det har också gått mycket bra att genomföra digitala distansmöten, då samarbetet startade under Covid-pandemin.

Vi har bara fått positiva omdömen om vår säljkonsult, från de beslutsfattare hon kontaktar. Vi upplever att vår konsult är mycket engagerad och har ett stort intresse av att det ska gå bra för oss. Vi upplever absolut att hon gör mer än vad vi hade förväntat oss.

Rent resultatmässigt så har JKRS arbete gett oss ett antal nya kunder och vi har fått en klart positiv ROI till följd av JKRS arbete.

Slutligen upplever vi också att JKRS är mycket flexibla, vilket vi uppskattar. Vi skulle gärna rekommendera andra företag att anlita JKRS för hjälp med att boka kundmöten, så länge det inte rör sig om en direkt konkurrent till oss (skratt).

 

Anders Engelbrektsson, VD
Sweetspot

låter det här intressant?

Kontakta oss så berättar vi mer!

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.