Integritetspolicy

Beskrivning av personuppgiftsbehandling

Så behandlar JKRS personuppgifter

Syftet med vår personuppgiftspolicy är att ge en beskrivning av hur och varför vi behandlar personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, vilka rättigheter du som registrerad har samt vilket ansvar JKRS har.

Denna sida beskriver den övergripande informationen om hur JKRS behandlar personuppgifter och i vilka situationer. Länkar till mer utförlig information hittar du under rubriken ”JKRS behandlar dina personuppgifter i följande situationer:”

Personuppgiftsansvarig

I det fall JKRS är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter kan du nå oss på följande uppgifter:

JKRS Kundrelationer AB
Org. Nr: 556870-1741
Gustavslundsvägen 133
167 51 Bromma
08-121 05 900

Vid frågor är du välkommen att maila till robin.soderstrom@jkrs.se, alternativt ringa till oss på telefonnummer 08-121 05 900.

I det fall JKRS kontaktat dig på uppdrag av ett av våra kundföretag eller kundorganisationer (i rollen som personuppgiftsbiträde) kan du maila till robin.soderstrom@jkrs.se, alternativt ringa till oss på telefonnummer 08-121 05 900, för att få mer information, samt kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige.

Personuppgifter behandlas av ett begränsat antal personer, där det finns ett tydligt syfte med behandlingen, samt behandling anses som nödvändig.

JKRS behandlar dina personuppgifter i följande situationer:

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett registerutdrag. Du har även rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering* (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas), begränsning (att vi i någon del upphör med behandling av dina personuppgifter) samt rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig överflyttade i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format om du vill överföra dessa till annan aktör.

  • Avseende radering av personuppgifter finns vissa begränsningar, till exempel gällande radering av signerade avtal, samt personuppgifter vi behöver behandla på grund av rådande lagstiftning.

Du utövar dina rättigheter ovan kostnadsfritt, enklast genom att maila till robin.soderstrom@jkrs.se, alternativt ringa till oss på telefonnummer 08-121 05 900.

Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer här: https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/

 

Klagomål

Om du har några klagomål gällande vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på mailadress robin.soderstrom@jkrs.se, alternativt ringa till oss på telefonnummer 08-121 05 900, så hjälper vi dig efter bästa förmåga.

Du har dessutom rätt att framföra klagomål gällande vår behandling av personuppgifter direkt till tillsynsmyndigheten: Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114, 104 20 Stockholm,
E-post: imy@imy.se
Telefon 06-657 61 00,

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.