Integritetspolicy

Om du eller företaget du representerar är eller har varit kunder hos JKRS

Kategorier av personuppgifter och källor:

Om du är eller har varit en representant för någon av JKRS kunder behandlar vi följande personuppgifter om dig:  förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, arbetsroll/funktion, samt uppgifter om vilket företag du är eller har varit anställd hos eller företräder samt övriga personuppgifter som du själv valt att uppge.

Vi behandlar även personuppgifter som behövs vid fakturering, samt övrig information som är nödvändig för det avtalade arbetets utförande. Dessa uppgifter inhämtas huvudsakligen, men inte uteslutande, från dig som kundrepresentant vid utformning av samarbetsavtal.

Syfte och rättslig grund

Dessa uppgifter behöver vi behandla för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder, samt för att säkerställa att fakturor går till rätt person. Vi uppfattar att dessa syften är ett berättigat intresse både för oss och för företaget du representerar.

Gallring:

Vi sparar de uppgifter som är nödvändiga att spara för bokföringsändamål i sju år enligt reglerna i bokföringslagen. Vi sparar även kontaktuppgifter i vår kunddatabas för att möjliggöra kontakt med kunder som visat intresse av att samarbeta med oss.

Externa mottagare:

JKRS har personuppgiftsbiträdesavtal med följande externa aktörer som behandlar personuppgifter i syfte att stötta oss med våra åtaganden gentemot kunder.

S2 Communications AB (Säljstödssystem)
Mailchimp (Plattform för e-postmarknadsföring) 
Verified Global AB (Plattform för elektronisk avtalshantering)
Fortnox (Ekonomisystem)
WinWin Ekonomi AB (Ekonomibyrå)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.