det är vi som är jkrs

Kontakta oss

Vi är ett sälj- och marknadsföringsbolag och har som affärsidé att hjälpa B2B-företag att komma i kontakt med nya kunder, skapa affärsmöjligheter och öka sin varumärkeskännedom.
Vi erbjuder tjänster inom mötesbokning, marknadsföring, förmedling av adresslistor, utbildning samt bemanning av sälj- och serviceresurser.

Så här startade vi

Vi grundades 2012 utifrån affärsidén att vi skulle hjälpa företag att komma i kontakt med nya kunder genom att boka kvalitativa möten. Vid denna tidpunkt fanns ett antal företag som erbjöd liknande tjänster och dessa tog vanligtvis betalt för bokade möten. Vår affärsidé var istället att ta betalt för de möten som våra uppdragsgivare faktiskt genomförde.

Det här var naturligtvis utmanande i början. Samtidigt gjorde det att vi blev tvungna att arbeta mer effektivt, vara bättre utbildade och knyta till oss mer kompetenta medarbetare än våra branschkollegor.

Så här tänker vi

Vår ambition är att erbjuda tjänster av så hög kvalitet att vi får nöjda, återkommande kunder.
För att uppnå vår ambition lever vi efter våra värdeord som formar strategin utifrån hur vi arbetar när vi tar oss an ett nytt projekt.

kvalitet

Kvalitet för oss innebär att utföra varje uppgift med stor noggrannhet och eftertanke. Det innebär också att arbeta utifrån beprövade och väl fungerande arbetsmetoder för att säkerställa en hög kontinuitet i arbetet. Kvalitet betyder även att vi inte tar några genvägar samt att vi ständigt utvärderar och mäter resultatet av våra insatser.

engagemang

Engagemang för oss är detsamma som att känna passion för det arbete vi utför samt omsorg och ansvar för våra kunder. Vi tror på en nära samarbete mellan oss och våra uppdragsgivare, där en tydlig och rak dialog är naturliga delar av arbetsprocessen.

kompetens

Kompetens för oss innebär att vi har en hög kunskapsnivå inom de affärsområden vi verkar. Det innebär även att vi är ödmjuka inför det faktum att vi inte är perfekta. Utbildning, coachning och interna utvecklingsmöjligheter är självklara inslag hos oss, så att vi ständigt kan utvecklas och bli ännu bättre på det vi gör.

här befinner vi oss idag

I början av 2023 förvärvades JKRS av Max Matthiessen, en av Sveriges ledande liv- och sakförsäkringsförmedlare. JKRS fortsätter att erbjuda kvalitativa tjänster inom mötesbokning precis som innan förvärvet, men nu med en stark ägare i ryggen.

Om du vill läsa mer om Max Matthiessen kan du besöka www.maxm.se.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.