Integritetspolicy

Om du sökt arbete hos oss, eller vi kontaktat dig med anledning av en tjänst vi önskar tillsätta

Kategorier av personuppgifter och källor:

Om du sökt arbete hos oss via ett formulär på vår webbsida, över telefon, e-post, SMS/MMS eller via annan källa behandlar vi följande personuppgifter om dig: för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, arbetsroll/funktion, vilket företag du är anställd hos eller representerar samt eventuell övrig information som du valt att uppge.

Om du kontaktas av JKRS via telefon, e-post, SMS/MMS eller på annat sätt utan att först ha uttryckt ett intresse för anställning hos oss behandlar vi följande personuppgifter om dig: för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, arbetsroll/funktion, vilket företag du är anställd hos eller representerar samt eventuella övrig information som du valt att uppge. Dessa personuppgifter inhämtas vanligtvis från arbetsannons som du som arbetssökande själv lagt upp på en webbplats för arbetsförmedling (till exempel, men inte uteslutande, Arbetsförmedlingens webbplats).

I det fall du under rekryteringsprocessen ombes att uppge referenser från tidigare anställning/anställningar och/eller konsultuppdrag behandlar JKRS även information kring tidigare anställning/anställningar och/eller konsultuppdrag hos andra arbetsgivare. JKRS kontaktar enbart tidigare arbets- och uppdragsgivare som du godkänt att vi kontaktar.

Syfte och Rättslig grund:

Om du kontaktar JKRS med syftet att söka anställning hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kontakta dig samt genomföra en arbetsintervju. Vi behandlar även personuppgifter om dig för att kunna skapa oss en bild över dina arbetskvalifikationer samt vid referenstagning och utformning av anställningsavtal.

Vi behandlar även personuppgifter för att kunna kontakta kandidater som inte själva uttryckt ett intresse kring anställning hos JKRS. I dessa fall kontaktar vi vanligtvis kandidater som lagt upp en arbetsannons på en webbplats för arbetssökande (till exempel Arbetsförmedlingens webbplats). Syftet med behandlingen är att kunna genomföra en arbetsintervju, skapa oss en bild över dina arbetskvalifikationer, samt vid referenstagning och utformning av anställningsavtal.

Behandling av personuppgifter är nödvändigt när någon söker jobb hos oss eller när vi hittar kandidater själva, och det är ett tydligt berättigat intresse att säkerställa att vi anställer kandidater som kan göra ett bra jobb. Vi uppfattar att detta intresse är starkare än ditt intresse att inte få dina uppgifter behandlade, eftersom du själv antingen visat ett intresse för anställning hos oss genom att skicka en arbetsansökan eller visat ett allmänt intresse för anställning genom att göra dig själv tillgänglig på en webbplats för arbetssökande.

Gallring:

Om du sökt arbete hos oss, eller vi kontaktat dig med anledning av en tjänst vi önskar tillsätta kommer personuppgiftsbehandlingen att pågå under tiden för rekryteringsprocessen. Om du blir anställd hos JKRS kommer vi behålla dina uppgifter, om du inte blir det raderar vi dina uppgifter efter avslutad rekryteringsprocess.

Personuppgiftsbehandlingen kan även pågå efter avslutad rekryteringsprocess i det fall vi kommer överens om att höras längre fram, till exempel med anledning av andra arbetsroller som JKRS önskar tillsätta. Dina personuppgifter kommer då behandlas i en till rekryteringsprocess, och gallras eller bevaras precis som i den första processen du var del av.

JKRS raderar löpande arbetsansökningar som inkommer till företagets mail. Detta genomförs löpande.

Externa mottagare:

Inga

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.