Integritetspolicy

Om du kontaktat JKRS eller vi kontaktat dig med anledning av de tjänster vi erbjuder

Kategorier av personuppgifter och källor:

Om du kontaktar JKRS via ett formulär på vår webbsida, över telefon, e-post, SMS/MMS eller på annat sätt behandlar vi följande personuppgifter om dig: för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, arbetsroll/funktion, vilket företag du är anställd hos eller representerar samt eventuell övrig information som du valt att uppge.

Om du kontaktas av JKRS via telefon, e-post, SMS/MMS eller på annat sätt utan att först ha uttryckt ett intresse för de tjänster vi erbjuder behandlar vi följande personuppgifter om dig: för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, arbetsroll/funktion, vilket företag du är anställd hos eller representerar samt eventuell övrig information som du valt att uppge.

Dessa personuppgifter erhålls vanligtvis från en underleverantörer till JKRS (till exempel, men inte uteslutande, Creditsafe i Sverige AB eller Marknadsinformation i Sverige AB). Vi kan också erhålla personuppgifter från er webbsida, från en medarbetare inom den organisation du är anställd hos eller representerar samt från övriga källor där dina företagsrelaterade personuppgifter förekommer.

Syfte och rättslig grund

Om du kontaktar JKRS med anledning av de tjänster vi erbjuder behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kontakta dig samt berätta mer om de tjänster vi erbjuder. Vi samlar även in personuppgifter för att kunna utforma offert samt senare under processen kunna förbereda ett samarbetsavtal. Vi behandlar också personuppgifter för att kunna marknadsföra tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig och det företag du representerar.

Vi behandlar även personuppgifter för att kunna kontakta företag och företagsrepresentanter som inte själva uttryckt ett intresse för de tjänster vi erbjuder. I dessa fall kontaktar vi vanligtvis företag som vi tror kan ha ett intresse av de tjänster vi erbjuder, till exempel utifrån branschtillhörighet, organisationens storlek eller via rekommendation. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att ge en presentation av våra tjänster, boka tid för kundmöte samt vid utformning av offert och samarbetsavtal.

Den behandling av personuppgifter som sker innan du är kund hos JKRS är nödvändig för att vi ska kunna marknadsföra våra tjänster, vilket vi anser vara ett berättigat intresse.

I det fall du har kontaktat JKRS uppfattar vi att JKRS intresse att marknadsföra sina tjänster väger tyngre än ditt intresse att ej bli kontaktad i denna marknadsföring. Detta har vi kommit fram till då du representerar ett företag som har visat intresse för våra tjänster.

I de fall vi har initierat första kontakt med dig har vi gjort en motsvarande avvägning  och beaktat att du med anledning av din roll som företagsrepresentant kan förvänta dig att dina publika och i affärsverksamhet använda kontaktuppgifter kan användas av tjänsteleverantörer och andra företag.

Gallring:

Om du kontaktat JKRS med anledning av de tjänster vi erbjuder behandlas personuppgifter under den tid som dialog kring JKRS tjänster pågår. Därefter upphör behandlingen för detta ändamål.

Efter avslutad dialog kommer JKRS behandla personuppgifter för att nå ut med information och marknadsföring som vi tror är av intresse för dig, samt för att säkerställa att vi inte kontaktar dig igen om du tackat nej till marknadsföring.

Om du kontaktats av JKRS med anledning av de tjänster vi erbjuder behandlar vi personuppgifter beroende på vilken respons vi får av dig. I det fall du tackar ja till fortsatt dialog kring JKRS tjänster fortsätter vi behandla dina personuppgifter under den tid som dialogen kring JKRS tjänster pågår, vi sparar därefter dina uppgifter tillsvidare så att vi ej kontaktar dig i samma ärende flera gånger. I det fall du tackar nej till fortsatt dialog sparar vi dina uppgifter för att säkerställa att vi inte kontaktar dig.

I de fall du ber oss återkomma vid ett senare tillfälle fortsätter vi behandlingen av personuppgifter fram till avtalad dag för återkomst, därefter beroende på vilken respons du då ger.

Om du inte vill ha fler marknadsföringsutskick kan du säga nej till ytterligare utskick genom avregistrerings-länken som finns bifogad vid mail-utskick.

Du kan också maila till robin.soderstrom@jkrs.se, eller ringa till oss på telefonnummer 08-121 05 900.

Externa mottagare:

S2 Communications AB (Säljstödssystem)
Mailchimp (Plattform för e-postmarknadsföring) 
Verified Global AB (Plattform för elektronisk avtalshantering)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.