OPTRONIC

Optronic startade 1987 och är ett tjänsteföretag som är ledande i Norden inom avancerad tillverkning av produkter och moduler som nyttjar optisk mätteknik. Vårt erbjudande innefattar både utvecklings- och tillverkningstjänster och riktar sig mot produktbolag inom industrin

Inom branschen och hos våra kunder är våra medarbetare erkända för sin erfarenhet, specialistkompetens och tekniska nyfikenhet. Tillsammans med svårslagen kvalitet och leveranssäkerhet har vi genom åren etablerat många långvariga kundrelationer.

Antal anställda: ca 60.
Omsättning: ca 130 MSEK (2019)
Certifikat: ISO 9001, ISO 14001

BAKGRUND

Under 2016 påbörjade Optronic arbetet med att hitta en långsiktig lösning för arbetet med försäljningsrelaterade aktiviteter, såsom omvärldsbevakning och bokning av kundmöten med befintliga samt nya potentiella kunder.

Optronic valde att leta efter en extern aktör för dessa aktiviteter för att ytterligare förstärka befintlig säljorganisation. Optronic hade höga krav på att leverantören skulle ha erfarenhet av komplex B2B-försäljning riktad mot tung industri, där långa försäljningsprocesser är en naturlig del av arbetet.

Efter en urvalsprocess fick JKRS förtroendet att genomföra ett pilotprojekt tillsammans med Optronic. Fem år senare pågår det samarbetet fortfarande.

UPPDRAGET

JKRS kontaktar på uppdrag av Optronic utvalda företag som ingår i deras kundgrupp. I de fall Optronic har haft en tidigare dialog med ett företag får JKRS information och bakgrundshistoria.

JKRS första uppgift i samtalen med utvalda företag är att kartlägga vilken eller vilka beslutsfattare som ska kontaktas. Därefter genomförs en presentation av Optronic samt behovsanalys med beslutsfattaren, för att undersöka om det föreligger ett behov av de tjänster som Optronic erbjuder.

I de fall ett behov finns bokas ett möte mellan företaget och Optronic. I de fall det inte föreligger ett behov gör JKRS anteckningar om detta. JKRS samlar också in övrig information som kan vara av betydelse för framtida bearbetning, till exempel om ett företag flyttat sin tillverkning utomlands eller gjort några förändringar i sin beslutskedja. Denna information förmedlar JKRS sedan vidare till Optronic, så att Optronic kan hålla sitt CRM-system uppdaterat.

UTLÅTANDE

Jag tycker att samarbetet med JKRS fungerar väldigt bra. Andelen telefonsamtal som leder till bokade möten är över förväntan och dessutom är det hög kvalitet på de möten som bokas.

Då vi säljer komplexa tjänster och har mycket långa säljprocesser är det svårt för oss att göra beräkningsmodeller på exempelvis Return of investment. Däremot vill jag lyfta fram förmågan som JKRS besitter när det kommer till att ta sig an denna typ av komplex B2B-försäljning.

Utöver att de möten som bokas är av hög kvalitet och ofta leder till dialog kring konkreta case, hittar vi ofta även andra beröringspunkter med företagen som leder till andra typer av samarbeten.

Angående dialogen med vår konsult så tycker jag att samarbetet fungerar väldigt bra och jag har bara positiva saker att säga om honom. Vi har en avstämning varje månad där jag får en rapport över bokade möten samt vilka företag som tackat nej till ett möte och varför. På så sätt får jag en förståelse för företagens situation och får underlag på hur jag ska behandla kontakten fortsättningsvis. Det leder också till att vi håller vårt CRM-system uppdaterat.

Vår konsult hör också av sig till mig när det uppstår frågor, eller om han vill delge oss information som är viktig för oss att känna till. Han är även väldigt effektiv i sitt arbete, vilket jag uppskattar mycket.

Mikael Westergren
Sales and Marketing Manager
Optronic

låter det här intressant?

Kontakta oss så pratar vi vidare!

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.