avardA

Avarda levererar en marknadsledande white-label lösning för betalning inom området e-commerce. Syftet med Avardas lösning är att företagets varumärke ska stå i centrum under hela köpprocessen. På så sätt bygger företaget ett tätare band till sina kunder, vilket ökar sannolikheten för att företaget får lojala kunder som återkommer och handlar igen. Kunder till Avarda är bland andra Boozt.com, Bubbleroom, Celibes, Dekk365, Hobbyhall och Ferner Jacobsen.

BAKGRUND

Avarda hade en önskan om att nå ut till fler företag inom sin kundgrupp, vilken består av e-handlare på den norska marknaden.

För att effektivisera försäljningsarbetet tog Avarda kontakt med att par norska leverantörer av tjänster inom mötesbokning. Avarda upplevde dock att det var utmanande att förmedla företagets koncept till en extern leverantör, då de tjänster som Avarda erbjuder var nya på den norska marknaden.

Avarda fick senare vetskap om att deras svenska systerbolag anlitar JKRS för hjälp med mötesbokning. Efter ett möte mellan JKRS och Avarda tog parterna beslut om att starta ett samarbete.

UPPDRAGET

Uppdraget går ut på att JKRS hjälper Avarda med att kontakta norska e-handelsbolag. Första steget är att ta reda namn på rätt beslutsfattare.

Därefter kontaktar JKRS beslutsfattaren, ger en presentation av Avardas tjänster och genomför en behovsanalys för att undersöka om det föreligger ett behov för de tjänster som Avarda erbjuder. I det fall det föreligger ett behov bokar JKRS ett möte mellan beslutsfattaren och Avardas säljansvarige.

För Avarda är det kartläggningsarbete som JKRS utför lika viktigt som arbetet med att boka kundmöten, då det bidrar till att Avarda får en tydligare bild av sin kundgrupp inför framtida bearbetning.

UTLÅTANDE

Jag upplever att den konsult som hjälper oss är mycket dedikerad och intresserad av att lära sig om Avarda. Hon återkommer löpande till oss för att ställa frågor och är mycket mån om att leverera ett bra resultat – något hon också gjort genom hela vårt samarbete. I övrigt upplever jag att det är enkelt att samarbeta med JKRS och att det administrativa arbetet fungerar mycket bra.

 

Jens Koldenhof Rygg
Country Manager Norway

låter det här intressant?

Kontakta oss så pratar vi vidare!

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.