IRON MOUNTAIN

OM FÖRETAGET

Iron Mountain Inc (NYSE: IRM) är ett av världens största företag inom informationshantering. Med över 70 års erfarenhet hjälper vi över 225 000 kunder världen över att lagra, skydda samt hantera både digitala och fysiska tillgångar. I Sverige har vi anläggningar för lager i Örebro, digitalisering i Östersund, samt säker destruering av databärande enheter i Luleå. Svenska huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.ironmountain.se

BAKGRUND

Iron Mountain har varit verksamma i Sverige sedan mitten på 90-talet och är en etablerad leverantör av tjänster inom bland annat arkivering och informationshantering. Över tid har Iron Mountain utökat sitt tjänsteutbud och har som mål att marknadsföra dessa nyare tjänster mot presumtiva kunder på den svenska marknaden.

En av de marknadsföringsinsatser som Iron Mountain arbetar med är mötesbokning. Iron Mountain valde att anlita JKRS, då de upplevde JKRS som en förtroendeingivande leverantör, med kompetens nog att marknadsföra komplexa B2B-tjänster.

UPPDRAGET

JKRS hjälper Iron Mountain med mötesbokning inom två tjänsteområden; återbruk och återvinning av elektronisk utrustning samt extern lagerhållning.

JKRS första uppgift i samtalen med utvalda företag är att kartlägga vilken eller vilka beslutsfattare som ska kontaktas. Därefter genomförs en presentation av Iron Mountain samt behovsanalys med beslutsfattaren, för att undersöka om det föreligger ett behov av de tjänster som Iron Mountain erbjuder.

I de fall ett behov finns bokas ett möte mellan företaget och Iron Mountain. I de fall det inte finns ett omedelbart behov, men kan uppstå ett längre fram, erbjuds beslutsfattaren att ta del av mer information per mail.

För Iron Mountain är det inte bara bokade möten som är viktigt. Dialoger med relevanta beslutsfattare på företag som inte har ett aktuellt behov av de tjänster Iron Mountain erbjuder, bidrar också till varumärkesspridning. Detta leder till att relevanta beslutsfattare är medvetna om Iron Mountains erbjudande den dag ett behov väl uppstår.

UTLÅTANDE

Samarbetet med JKRS är fantastiskt bra. Dialogen är dynamisk och vi utvecklar löpande vårt erbjudande, för att ge bästa möjliga service och bemötande åt de beslutsfattare vi kontaktar.

Vi upplever att våra konsulter är öppna för feedback och genuint intresserade av att lära sig så mycket som möjligt om Iron Mountain. Innan samarbetet startade hade vi en lång och gedigen uppstart vilket kändes tryggt och seriöst.

En sak som har överraskat mig positivt är hur väl förankrade de möten som JKRS bokar är. Jag upplever att de beslutsfattare jag träffar är väl införstådda i vad mötena kommer handla om, samt att de har ett intresse av att lyssna. Detta gör mitt arbete enklare och den höga kvaliteten som JKRS levererar stämmer väl överens med våra förväntningar.

Vi har långa säljprocesser och det är svårt att se omedelbara resultat från de möten som JKRS bokar. Men vi har flertalet intressanta dialoger igång som vi är övertygade om kommer ge resultat längre fram. Vi har även startat upp några samarbeten, vilket är väldigt positivt.

Kort sammanfattat är vi mycket nöjda över samarbetet med JKRS, samt de möten vi genomfört och genomför löpande.

 

Intervjun är genomförd med följande representanter från Iron Mountain:

Thomas Vigren, Business Development Executive
Petter Ahlvin, Business Area Manager W&L RM SITAD Sweden

låter det här intressant?

Kontakta oss så pratar vi vidare!

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.