FOXWAY

Med våra enkla, flexibla IT-lösningar för arbetsplatsen kan du fokusera på det du gör bäst. Vi hjälper dig att utveckla din verksamhet och affär.

Foxway har sedan starten haft fokus på en enda sak – att genom den digitala arbetsplatsen göra arbetslivet enklare för våra kunder och deras medarbetare. Vi är specialiserade på de så nödvändiga IT-tjänsterna som kretsar kring den enskilde medarbetarens arbetsplats.

Datorer, surfplattor, telefoner, mötesrum och, förstås, skrivare. Med över 500 dedikerade medarbetare i 4 länder har vi har förenklat vardagen för 250 000 personer på stora bolag och myndigheter inom en rad olika branscher.

BAKGRUND

Samarbetet mellan JKRS och Foxway startade under 2019. JKRS fick då i uppdrag att boka kundmöten åt ett par av Foxways säljare stationerade i Stockholm. Efter en inledande testperiod valde Foxway att fortsätta samarbetet och även utöka sin beställning till att omfatta bokning av möten åt fler av företagets säljare runt om i Sverige.

UPPDRAGET

När samarbetet startade fick JKRS i uppdrag av Foxway att kontakta beslutsfattare på stora företag med målet att boka kundmöten avseende Foxways tjänster inom återtag av elektronisk utrustning.

Då titeln på ansvarig för elektronisk utrustning varierar från företag till företag, har en del av JKRS arbete bestått av att via telefonväxlar och andra källor identifiera rätt beslutsfattare.

De möten som JKRS bokar varierar mellan telefonmöten, digitala möten samt platsbesök ute hos kund. Under arbetets gång har samarbetet utvecklats till att även omfatta fler kampanjer, till exempel bokning av mer produktspecificerade möten.

UTLÅTANDE

Samarbetet med JKRS har fungerat väldigt bra. JKRS arbetsupplägg är seriöst och jag uppskattar att vi hade en ordentlig uppstart innan vi startade igång. Jag upplever att JKRS har en god förståelse för våra produkter vilket är viktigt för att samtalen ska bli korrekta och kännas äkta. Jag uppskattar också att det från JKRS håll inte bara handlar om att boka en hög volym möten, utan att det även finns ett stort fokus på en hög kvalitet i de bokningar som görs.

Vår konsult har lagt ner mycket tid på att säkerställa att det alltid är rätt beslutsfattare på rätt typ av företag som möten bokas med, samt att alla möten som bokas är seriösa. Jag uppskattar även att JKRS har en tydlig betalningsmodell, där vi betalar för den tid JKRS arbetar för oss. Det gör det enkelt för oss att beräkna kostnader.

En till sak jag uppskattar med JKRS arbetsupplägg är att jag varje månad har en fast månadsavstämning med JKRS konsult, där vi i förväg får rapporter över bokade möten.

Under våra avstämningar går vi igenom månadens resultat, men talar även om mjuka värden, vilket gör att vi tillsammans kan förbättra arbetets genomförande.

Foxways säljare är också mycket nöjda med JKRS konsult. De tycker att han är seriös, kunnig och ger ett mycket bra intryck. Han är trevlig, lugn, seriös, kompetent och har pondus, vilket är mycket viktigt när man arbetar mot Foxways kundgrupp. Sammanfattningsvis har alla på Foxway fått en mycket bra bild av JKRS konsult.

Kikar vi på det rent resultatmässiga är JKRS arbete klart över förväntan. Inledningsvis hade vi faktiskt bara tänkt att vi skulle anlita JKRS under en kortare period, men vi har valt att förlänga samarbetet ett flertal gånger för att det ger ett så pass bra resultat.

Mötena som genomförs har en hög kvalitet och vi har kommit till avslut på många av dem. Mötena har både lett till fler affärer och högre merförsäljning än vad vi själva hade räknat med. Våra säljare är mycket nöjda med resultatet och vi har fått en väldigt god Return of Investment till följd av JKRS arbete.

Anna Roshage
Marketing Manager
Foxway

ARBETAR DU OCKSÅ MED IT-lösningar?

Vi kan hjälpa dig att få fler kunder.

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.