KEAB GRUPPEN

KEAB Gruppen har sedan starten 1996 hjälpt företag och bostadsrättsföreningar med städning av arbetslokaler och trapphus.

KEAB Gruppen har idag ca 130 anställda, har självklart kollektivavtal och är ISO-certifierade sedan 2005. Verksamhetsområdet är framförallt Stockholms län.

UPPDRAGET

Samarbetet mellan JKRS och KEAB Gruppen startade under 2015. JKRS fick då i uppdrag att kontakta beslutsfattare på företag med syfte att boka in platsbesök avseende städning. Denna aktivitet är fortfarande en del av JKRS och KEAB Gruppens pågående samarbete.

Det kundunderlag som används vid bearbetning av företag är framtaget i samråd mellan JKRS och KEAB Gruppen. Detta för att motsvara KEAB Gruppens förväntningar som finns gällande de företag som bokas in, bland annat är det avgörande att företagen har tillräckligt stor kontorsyta. I samband med bokning säkerställs det också att företagen har ett aktuellt behov av att se över nuvarande avtal inom städning.

Under årens lopp har samarbetet utvecklats till att även omfatta bokning av bostadsrättsföreningar. I den senare kampanjen har det tillkommit ytterligare researcharbete i form av att identifiera rätt beslutsfattare i de bostadsrättsföreningar som bokas samt att säkerställa att de bostadsrättsföreningar som möten bokas med har tillräckligt många trapphus.

Öppen dialog har resulterat i en god förståelse för KEAB Gruppens förväntningar och under arbetets gång har parterna fortsatt att utveckla presentationsmaterial och kvalificeringsfrågor för att skapa ännu högre kvalitet i arbetet.

UTLÅTANDE

Vi tycker att JKRS har varit duktiga på att lyssna och förstå våra behov. JKRS har kontinuerligt bokat kvalitativa kundbesök som levererat goda affärsmöjligheter åt oss – både när det gäller företag och bostadsrättsföreningar.

Av de möten vi genomför får vi kontinuerligt in nya kunder. Detta har bidragit till att öka vår omsättning och sammantaget har partnerskapet inneburit en mycket god Return of Investment för vår del.

Kyriakos Eleftheriadis, VD
KEAB Gruppen

ARBETAR även ni MED FASTIGHETSVÅRD?

behöver ni fler kunder?

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.