KERNEL

Kernel har över 20 års erfarenhet av searchrekrytering, primärt inom branschområdena IT, Tech, säkerhet och traditionella ingenjörsområden.

Kernel har lång erfarenhet av att tillsätta ledarroller såsom VD, IT-chef och försäljningschef samt specialistroller såsom säljare, ekonomer och systemutvecklare.

Genom en kombination av lång erfarenhet, väl utvecklade arbetsprocesser, ett stort kandidatnätverk och specialistkunskap inom de branschområden Kernel verkar, skapas förutsättningar för att erbjuda tjänster av så pass hög kvalitet att de får nöjda, återkommande kunder.

UPPDRAGET

JKRS fick i uppdrag att kontakta beslutsfattare ansvarig för rekrytering på företag verksamma inom den industriella sektorn. Syftet med kontakten var att ge en presentation av Kernels tjänster inom rekrytering, samt förhöra sig om företagets eventuella rekryteringsbehov.

I de fall företagen hade ett rekryteringsbehov bokade JKRS ett digitalt möte mellan ansvarig beslutsfattare och Kernels representant, som tog dialogen vidare.

Då rekrytering är en förtroendebransch med hög konkurrensgrad var det av stor vikt att JKRS konsult hade god förståelse för kundgruppens utmaningar vid rekrytering.

ARBETAR DU OCKSÅ MED rekrytering?

vi kan hjälpa dig att nå fler

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.