TENDERS

Tenders är en affärsjuridisk konsultbyrå som sedan starten 2005 hjälpt företag att vinna offentliga upphandlingar. Tenders finns med under samtliga steg av anbuds- och upphandlingsprocessen, från avtalsbevakning till anbudsskrivning och överprövning.

Tenders har idag 7 anställda och är stationerade i Linköping.

BAKGRUND

Arbetet med att anskaffa nya kunder är ofta väldigt resurskrävande. Då Tenders till stor del är ett producerande företag tog man affärsbeslutet att leta efter en extern samarbetspartner som kunde hjälpa till med att boka företagsbesök och generera affärsmöjligheter.

UPPDRAGET

När samarbetet mellan JKRS och Tenders inleddes fick JKRS i uppdrag att kontakta företag som anlitat Tenders ett par år bakåt i tiden. Syftet med kontakten var att förhöra sig om nuvarande situation och vid behov boka ett möte mellan parterna.

Tenders hade sammanställt kund- och kontaktunderlag med namn på företag och ansvarig beslutsfattare. Aktiviteten utfördes främst över telefon och en central del av samtalen bestod av att genomföra en behovsanalys med kunden. Detta för att utröna vilken del av anbuds- och upphandlingsprocessen Tenders skulle kunna vara behjälpliga med.

Efter att den första kampanjen avslutades har JKRS och Tenders utökat sitt samarbete med fler aktiviteter. Bland annat en kampanj där Tenders sammanställt underlag över företag som lämnar många anbud vid offentliga upphandlingar. Under denna kampanj har ett stort fokus legat på att skapa förtroende, genom att förmedla en bild av Tenders som en kompetent partner under anbuds- och upphandlingsprocessen.

Andra aktiviteter som Tenders genomfört med hjälp av JKRS är att kontakta företag med anledning av kommande upphandlingar samt följa upp genomförda kundmöten.

UTLÅTANDE

Vi tycker att samarbetet har fungerat alldeles lysande. Arbetet inleddes med en gedigen och ordentlig uppstart, där vi utöver att sätta ramar för arbetets utförande även ingående diskuterade våra förväntningar på samarbetet.

När jag genomför kundmöten som JKRS bokat får jag ofta beröm för att den konsult som arbetar för oss gett ett mycket bra intryck. Samtalen har varit proffsigt genomförda och kunderna upplever verkligen att det är Tenders som utför arbetet, vilket känns genuint.

Jag är väldigt nöjd med den konsult som hjälper oss. Han är trevlig, sympatisk och jag upplever att det finns en god kemi mellan oss.

Det har varit en befrielse att slippa jaga de kundbesök jag genomför, man kan säga att jag kommer till ett dukat bord där JKRS har gjort det tuffaste jobbet.

Om vi tittar på det rent resultatmässiga har vi ökat upp effektiviteten kraftigt och genomfört ungefär fyra ggr fler kundbesök än under samma period förra året. Vi har även haft ett väldigt bra utfall.

Vi har fått in många nya kunder vilket bidragit till både en ökad försäljning och omsättning. Sammantaget har vi haft en bra Return of Investment i och med samarbetet med JKRS.

 

 

Björn Ledelius, VD
Tenders Sverige

behöver du också hjälp med kvalitativ mötesbokning?

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.