RYAN

Ryan, med huvudkontor i Dallas USA, är en ledande global tjänsteleverantör inom moms -och skattefrågor för företag. Ryan har 5 000 anställda som hjälper över 18 000 kunder i över 60 länder. Företaget har varit verksamma i Sverige sedan 2007.

 

BAKGRUND

En av de marknadsföringsinsatser som Ryan arbetar med är mötesbokning, då det är ett effektivt verktyg för att öka komma i kontakt med nya potentiella kunder, samt öka företagets varumärkeskännedom.

Ryan valde att inleda ett samarbete med JKRS, då de upplevde JKRS som en seriös partner, med god erfarenhet av att hjälpa företag verksamma inom den finansiella sektorn.

UPPDRAGET

JKRS uppdrag går ut på att kontakta beslutsfattare på företag som Ryan är intresserade av att komma i kontakt med.
Därefter ger JKRS en presentation av företaget och dess tjänster, samt genomför en behovsanalys med beslutsfattaren.

I de fall det föreligger ett behov för de tjänster som Ryan erbjuder bokas ett möte mellan företagets beslutsfattare och Ryans representanter. I de fall det inte föreligger ett aktuellt behov gör JKRS anteckningar om detta, samt kommer tillsammans med beslutsfattaren överens om när i framtiden det kan vara intressant att återuppta dialogen.

Då Ryan verkar inom flera tjänsteområden kontaktar JKRS olika typer av beslutsfattare inom både privat och offentlig sektor.
För Ryan är det inte bara bokade möten som är viktigt. En kvalitativ dialog med relevanta beslutsfattare hjälper till att ökat företagets varumärkeskännedom och leder till att fler företag får kännedom om Ryan.

UTLÅTANDE

Vi tycker att det fungerar mycket bra att arbeta med JKRS.

Vi har god koll på vår marknad och arbetar mot flera olika målgrupper, med varierande erbjudanden.

Varje gång en ny målgrupp ska bearbetas har vi en ordentlig uppstart med JKRS, vilket säkerställer en hög kvalitet i arbetet.

JKRS är flexibla och snabba på att anpassa sig till nya arbetssätt, vilket är något vi uppskattar mycket.

Vi har kontinuerliga uppföljningar med JKRS och de konsulter som arbetar för oss hör av sig direkt när det uppstår frågor.
Vi uppskattar också att JKRS konsulter säger till när det är något som inte fungerar, så att vi gemensamt kan hitta lösningar.

De möten som JKRS bokar är mer kvalificerade än vad vi hade förväntat oss. Det har knappt hänt att ett möte bokats med fel beslutsfattare, eller att beslutsfattaren inte förstått vårt erbjudande. Vi tycker om att JKRS inte bokar möten bara för bokandets skull och de beslutsfattare vi träffar är alltid väl förbereda och är intresserade av det vi har att säga.

Vi tycker om att JKRS tar betalt för sin tid, istället för att ta betalt per bokat möte. Vi tror att det är en bidragande orsak till den höga kvaliteten i arbetet.

Vi tror att de nu har framkommit att vi är mycket nöjda med JKRS!

 

Intervjun är genomförd med följande representanter från Ryan:

Cathrine Engman
Director, Country Manager Sweden

Peter Baler
Manager, Client Services

Nyfiken på extern mötesbokning?

Vi är specialister på nykundsbearbetning

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.