Samtalsmanus för effektiv mötesbokning

Publicerad: februari 12, 2020
Kategori: Mötesbokning

Min erfarenhet är att det går bättre att boka kundmöten om du har stöd av ett samtalsmanus. Det skapar en trygghet i att veta vad du ska säga och hjälper dig att inte tappa tråden i samtalet.

När du ringer för att boka ett kundmöte är det din uppgift att på kort tid skapa ett så pass stort intresse för din tjänst att en potentiell köpare kan tänka sig att boka ett kundmöte med dig. För att lyckas med det behöver du vara tydlig med vad du erbjuder och vad personen har att vinna på att träffa dig.

Presentationens fem delar

När jag skriver ett manus brukar jag dela upp det i fem delar.

  1. Förtroende (ex. erfarenhet, referenser, om ni är ledande inom något område)
  2. Kundnytta (ex. öka intäkter, sänka kostnader, öka produktivitet, få nöjdare medarbetare)
  3. Hur (kort sammanfattning av tjänsten du erbjuder)
  4. Gör det enkelt för personen att ta del av erbjudandet
  5. Gå på avslut

Så här skulle en presentation kunna se ut

Jag skriver nedan ett utkast på ett samtalsmanus, avsett för ett fiktivt bolag som arbetar med IT-drift. Jag skriver in de olika delarna i parentes efter meningen, så att du kan följa med.

”Hej, jag heter Robin och ringer från IT-bolaget AB.

Vi har sedan 1997 hjälpt företag som X, Y och Z (1. förtroende) med att sänka kostnader, få en högre produktivitet och en säkrare IT-drift (2. kundnytta).

Vi hjälper till med att upprätta fungerande IT-infrastruktur, står för drift och underhåll och när något inträffar erbjuder vi en support i världsklass (3. kort förklaring).

Jag vill gärna boka ett kort digitalt möte där jag under 30 minuter berättar mer om hur vi skulle kunna hjälpa er (4. enkelhet).

Har du en kalender till hands så vi kan kika på en lämplig tidpunkt? (5. Avslut)”

Tips:
Undvik för mycket detaljer i samtalsmanuset.

Mötesbokning ett alternativ för nykundsanskaffning

Mötesbokning ett alternativ för nykundsanskaffning

Jag har jobbat med försäljning större delen av mitt liv och är i dagsläget kontorschef och ansvarig för försäljning och kundanskaffning på JKRS kundrelationer AB. Min resa på JKRS startade 2017. Resan har varit både spännande och utvecklande även genom tuffa tider som...

Marknadsföring för småföretagare

Marknadsföring för småföretagare

Som småföretagare är det vanligt att du behöver sitta på många stolar samtidigt som till exempel som säljare, ekonom och marknadsförare. För små företag kan marknadsföringsutmaningarna bli ganska påfrestande på grund av begränsade resurser, brist på tid och konkurrens...

Att tänka på vid köp av extern mötesbokning

Att tänka på vid köp av extern mötesbokning

I min roll som VD på JKRS och säljare av tjänster inom mötesbokning får jag ofta frågor om vad man ska tänka på om man vill köpa in tjänsten extern mötesbokning. Med bakgrund av det har jag skrivit en guide över saker som du bör fundera över samt frågor att ställa...

Nystartat B2B-företag? Så kommer du igång med försäljningen!

Nystartat B2B-företag? Så kommer du igång med försäljningen!

I min arbetsroll kommer jag ofta i kontakt med driftiga personer som startat eget företag och snabbt behöver hitta nya kunder. Ofta är budgeten begränsad vilket gör att försäljningsansvaret landar på dig som grundare. Så hur ska du gå till väga? Jag har sammanställt...

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.