Mötesbokning ett alternativ för nykundsanskaffning

Mötesbokning ett alternativ för nykundsanskaffning

Jag har jobbat med försäljning större delen av mitt liv och är i dagsläget kontorschef och ansvarig för försäljning och kundanskaffning på JKRS kundrelationer AB.

Min resa på JKRS startade 2017. Resan har varit både spännande och utvecklande även genom tuffa tider som vid pandemi och lågkonjunktur.

Jag vill dela med mig av mina tankar och funderingar gällande mötesbokning och nykundsanskaffning. Vid lågkonjunktur med exempelvis höjda räntor, elpriser och svåra tider kan verksamheten tappa en del kunder trots att man gör ett bra jobb och har nöjda kunder. Därför kan en extern erfaren partner eller konsult inom mötesbokning vara ett bra alternativ för bokning av kvalitativa möten så företagaren kan hålla fokus på själva försäljningen och kärnverksamheten.

Mötesbokning är ett tidskrävande arbete och jag har haft samtal med många företagare och beslutsfattare om detta och min uppfattning är att det kan vara svårt för näringsidkaren att hinna med det själv samt att det krävs en speciell person för att klara av det arbetet. En duktig mötesbokare behöver vara envis, uthållig, lyhörd och relationsskapande. Sätta upp mål för sig själv, motivera och visualisera ett bra genomförande av yrkesrollen liknande en idrottsman. Oavsett status på verksamheten är nykundsanskaffning en central del av ett företags framtid, likväl som att bibehålla relationen med befintliga kunder.

Hur går man till väga för att få in nya kunder och därmed öka sin omsättning?

De flesta företag och verksamheter får in sina nya kunder genom referenser från sina egna nöjda kunder och genom digital marknadsföring, sociala medier, mässor och annonsering med mera.

Ovanstående åtgärder är effektiva och bra, om man sköter det på rätt sätt, men uteslut inte mötesbokning som ett alternativ eller ett komplement till befintliga åtgärder för att komma i kontakt med din målgrupp. Genom extern mötesbokning kan du få direktkontakt med rätt beslutsfattare utan att du själv eller någon annan person i företaget behöver lägga ned tid och resurser för att söka upp och boka in potentiella nya kunder.

Det råder inga tvekan om att Mötesbokning lönar sig och är ett bra alternativ för att få in nya kunder.

Kontakta gärna mig om du har frågor om extern mötesbokning.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.